Úvod - GEODET

POTREBUJETE:

- majetkoprávne vysporiadať a vytýčiť Váš pozemok

- zamerať rozostavanú stavbu alebo stavbu ku kolaudácii

- zapísať vecné bremeno (napr. právo prechodu)

- predrealizačné alebo porealizačné polohopisné a výškopisné zameranie pozemku

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, radi Vám poradíme.