Kontakt

V prípade záujmu nás prosím najprv kontaktujte telefonicky alebo emailom, pre dôvod častého pohybu v teréne.

GEODET SABINOV s.r.o.

IČO: 47177918

DIČ: 2023776480

Tomáš Čapistrák
Puškinova 2
083 01 Sabinov

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 28013/P

Tel.: 0904 496 969

E-mail: t.capistrak@gmail.com

 

Kontaktujte nás