Služby

Naša firma Vám ponúka služby v odbore geodézie. Našim zákazníkom navyše zaisťujeme komplexné služby: 

- majetkoprávne vysporiadanie a vytýčenie Vašich pozemkov

- zameranie rozostavanej stavby alebo zameranie stavby ku kolaudácii

- zápis vecného bremena (napr. právo prechodu) do evidencie katastra nehnuteľností

- predrealizačné alebo porealizačné polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov